Stinas veterinärpraktik

Alskog Hallgårds 734
623 64 Ljugarn

Telefontid vardagar 8-9
Telefon: 0498-491148
Mobil: 073-679 85 09
E-post: stina.vet@telia.com

Innehar F-skattsedel


AKUTA SJUKDOMSFALL

Akuta sjukdomsfall utanför
ordinarie tjänstetid,
hänvisas till Distrikts-
veterinären Roma
Tfn: 010-122 96 60.